เรียน KAIZEN™ ทางออนไลน์

เรามีสื่อการสอนวิดีโอที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด KAIZEN™ ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการของคุณ ระบบการเรียนออนไลน์ของ KAIZEN™ เป็นวิดีโอฝึกสอนที่มีคุณภาพสูง มีความน่าสนใจ สามารถเอามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือเปิดวิดีโอเพื่อใช้ในการสอนเพียงอย่างเดียวก็ได้ สื่อการเรียนรู้นี้มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานเข้าใหม่ คนที่ไม่สามารถเข้าร่วมเวิร์กชอป และเหมาะกับสำนักงานสาขาย่อย นอกจากนี้ลูกค้าบางรายต้องการใช้วิดีโอฝึกสอนเป็นการบ้านเพื่อที่จะให้ผู้ฝึกอบรมใช้เวลาในห้องเรียนในการพูดคุยถึงวิธีการนำเอาเทคนิคจาก KAIZEN™ มาปรับใช้

KI Horigami
arrow up