การให้คำปรึกษาตามหลัก KAIZEN™

ทีมงานของเราที่ได้รับการอบรมอย่างมืออาชีพ จะช่วยออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย แนวทางการปฏิบัติของเราเป็นมากกว่าการสอนหรือวิเคราะห์ตามทฤษฎี หรือการรายงานผล แต่เราจะช่วยให้ลูกค้ากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในสถานที่จริงของการประกอบธุรกิจ และสร้างการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในองค์กร

ข้อเสนอของเรา


KAIZEN™ offer checklist

การสอนที่ให้ข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับหัวหน้าและลูกทีม


KAIZEN™ offer checklist

การแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมายด้วยการทำงานกับคนในองค์กร


KAIZEN™ offer checklist

การนำเอาความคิดมาลงปฏิบัติอย่างไม่รีรอ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ


KAIZEN™ offer checklist

การสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาด


KAIZEN™ offer checklist

การนำเอาแนวคิด ลีน และ KAIZEN™ มาปรับใช้กับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


KAIZEN™ offer checklist

การจัดการโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับแนวคิดลีนและ KAIZEN™ ได้อย่างมืออาชีพ


KAIZEN™ offer checklist

การนำวิธีการเรียนรู้จากการลงมือที่หลากหลายมาปรับใช้ เช่น การจัดฝึกอบรมของ KAIZEN™ และเวิร์กชอปเกี่ยวกับการออกแบบสายธารแห่งคุณค่า


KAIZEN™ offer checklist

การสร้างโปรแกรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่เป็นเลิศ


KAIZEN™ offer checklist

การทำงานร่วมกับหัวหน้าทีมเพื่อสร้างระบบในการรักษาความยั่งยืนของวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


KAIZEN™ offer checklist

การกระตุ้นให้คนในองค์กรมีแรงจูงใจและต้องการเป็น KAIZENers

รูปแบบการให้คำปรึกษาของเรา

KAIZEN™ Business System หรือระบบการบริหารจัดการของบริษัท Kaizen Institute ช่วยสนับสนุนการทำงานของทุกองค์กรอย่างครอบคลุม แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ Change Model, QCD Model และ Growth Model

การเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ลีนในระดับโลก

คุณกำลังวางแผนที่จะพัฒนาระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อพาธุรกิจไปสู่ระดับโลกใช่หรือไม่?

บริษัท Kaizen Institute มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการบริษัทหลากสัญชาติ ทีมงานที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพของเราปฏิบัติตามหลักขั้นตอนอันเป็นมาตรฐานของ Kaizen Institute พร้อมกับแนวทางการปฏิบัติแบบบูรณาการและการเข้าถึงคนทำงานในพื้นที่นั้นอย่างแท้จริง ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างและประสบการณ์จริงที่เราเผชิญทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถนำแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาปรับใช้ให้เข้ากับทุกองค์กรทั่วโลก


ความเชี่ยวชาญของบริษัท Kaizen Institute ช่วยให้ลูกค้าของเราดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในองค์กร ผลลัพธ์ที่ตามมาคือลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มยอดขาย การตลาดที่ได้ผล ขั้นตอนการทำงานและการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การทำให้ความมีประสิทธิภาพนั้นเกิดความยั่งยืนและการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรให้ดียิ่งขึ้นในระดับสากล    ให้บริษัท Kaizen Institute เป็นผู้ช่วยของคุณในการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก ด้วยกระบวนการนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวจากความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายของโลกปัจจุบัน

KAIZEN™ butterfly
andrew-gorvett - Ahlstrom Chirnside Ltd., Scotland

“การสนับสนุนของบริษัท Kaizen Institute มีส่วนในการพัฒนาแนวคิด Ahlstrom Lean house ของบริษัท และช่วยเหลือในการนำโปรแกรมมาปรับใช้กับโรงงานทั่วโลกของเรา”


แอนดริว กอร์เวท – ผู้จัดการด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, แผนกอาหารและเครื่องดื่ม


Ahlstrom Chirnside Ltd., สก๊อตแลนด์

ค้นหาผู้ให้คำปรึกษาที่เหมาะสม 

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกับผู้ให้คำปรึกษา

*จำเป็นต้องระบุ

ลูกค้าที่ร่วมงานกับ Kaizen Institute

ลูกค้าที่ Kaizen Institute ให้บริการ 

arrow up